Värmebehandling och dess innebörd

Det är många företag idag som arbetar med värmebehandling via olika metoder samt för olika ändamål. De olika företag som kan erbjuda värmebehandling brukar oftast genomföra den här behandlingen i en ugn. Man kan faktiskt få hjälp med en hel del, och det kan vara alltifrån mjukglödning, glödning, normalisering, avspänningsglödning, vanlig uppvärmning eller om det enbart är torkning man är intresserad av.
Många företag brukar ha en kapacitet på sitt företag så att de kan värma upp ett objekt upp till 1200 grader, och det är väldigt varmt när man kommer upp i den här temperaturen. Det finns faktiskt en hel del kunder som kan ha objekt som är betydligt större än vad som får plats i en företagsugn. Är det så, brukar företag alltid ha en kundanpassad temporärugn som enbart installeras för att objektet ska säkerställas och kunna få den temperatur som är önskvärd.

architecture-1639990_640

Det finns två kända värmebehandlingar som brukar användas främst och de kallas sätthärdning och seghärdning. När det kommer till sätthärdning kan man säga att det är en värmebehandling som grundar sig i termokemisk ythärdningsmetod. Under värmebehandlingen brukar man ha en låg kolhalt (runt 0,20 %) och kolet brukar i sin tur kolas upp till ytan till en siffra på 0,7-0,9 %. Resultatet av metoden blir att det ger en väldigt hög ytvårdhet samt en oerhört seg kärnstruktur, och den höga ytvårdheten ger ett slitagemotstånd som är väldigt högt.
Den andra metoden som finns, går till så att materialet genomvärms till en temperatur på 860 grader, där det sedan väldigt snabbt kyls ner i olja. Det som sker sedan är att det blir en anlöpning vid en temperatur på 500-650 grader. Man kan säga att de här två värmebehandlingarna skiljer sig åt något från varandra i utförandet.
Det krävs expertis för den här typen av arbeten så kontakta ett företag som arbetar med värmebehandling. Proffs på området är en förutsättning för att arbeten kring värmebehandling blir lyckat. Det finns tyvärr exempel på motsatsen så gör inga chansningar. Endast proffs är gott nog åt ditt bolag.

admin