Meritpoäng från högstadiet

Meritpoäng, eller meritvärde, kallas ibland antagningspoäng och utgör summan av en elevs betygspoäng. Det är med detta värde en elev konkurrerar med andra om en plats på den valda utbildningen. En gymnasieutbildning har ett lägsta antagningskrav om ett visst meritvärde, eller antagningspoäng. För att komma in på den valda utbildningen måste den sökande minst uppfylla detta krav.
Även om ett preliminärt beslut visar på att eleven blivit godkänd kan detta ändras inför det slutgiltiga beskedet, eftersom antagningsgränserna kan förändras allt eftersom ansökningarna kommer in. Detta betyder att meritvärdet för en utbildning kan höjas om utbildningen är populär och det är många sökande. Det slutgiltiga beskedet brukar erhållas efter midsommar, vanligen senast 3 juli.

Så räknas meritvärdet ut

Dagens betygssystem går från A, som är högsta betyg, till F som är underkänt. När meritvärdet räknas ut har varje betyg en poäng som följer:
A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

När meritvärdet räknas ut tar man poängen från de 16 bästa betygen och lägger ihop dessa. Från och med 2014 får också ett betyg i moderna språk räknas med om det inte är modersmål, exempelvis spanska, utöver de 16 bästa betygen.
Maximal poäng, det vill säga A i alla ämnen, skulle då utgöra 340 poäng. Utan Moderna språk blir maxpoängen 320.
Till estetiska utbildningar kan maxpoängen överstiga 340 poäng då auditions kan ge poäng. Detsamma gäller för spetsutbildningar med prov på färdigheter.

Meritpoäng till gymnasiet

Meritvärde är detsamma som konkurrenskraft

När antalet sökande elever till en utbildning är lika många som platserna, kommer alla in. Detsamma om de är färre. Men när de sökande är många till en populär utbildning är det meritvärdet som avgör vilka som slutligen får en plats på utbildningen. Om många som söker har ett högt meritvärde höjs antagningspoängen för utbildningen. De med högst meritvärde kommer in och de övriga hamnar på en reservlista.
gymnasieguiden.se finns antagningsstatistik för Sveriges gymnasieutbildningar.

admin