Säkrare transport med IBC-tank

Vad är en IBC-tank?

En IBC-tank är en behållare som är till för att transportera vätskor och bulklast på ett säkert och smidigt sätt. Det kan vara spannmål, livsmedel eller farliga kemikalier som dunkarna fylls med men också något så enkelt som vatten. Runt om dunken finns en skyddsbur som gör det stadigt och enklare vid transport av flera behållare. När det gäller underlaget som containern ska stå på kan man välja mellan träpall, plastpall och stålpall. De vanligaste IBC-behållarna är på 600 liter, 800 liter och 1000 liter.

IBC-tank

 

Viktigt att tänka på med IBC-tankar

Med IBC-behållare tillkommer även riktlinjer som kan vara bra att känna till och följa.

  • Fyll hela tanken så det inte finns risk för att det skvalpar under transporten. En halvfylld tank med vätska kan väga flera hundra kilo och enkelt välta ett mindre fordon.
  • Vid återanvändning av en tank krävs professionell rengöring för att få bort eventuella farliga rester.
  • En IBC-tank som är fylld med farligt innehåll måste märkas upp. Det görs med en UN märkning på fyra siffror som talar om vilka farliga ämnen som finns i tanken.
  • Det finns regler för hur länge en tank får vara i bruk innan det är dags för tanken att skrotas.
  • Tankar som fraktar miljöfarligt innehåll ska besiktas inom ramen av 2.5 år.

Ny, rebottlad eller rekonditionerad IBC-tank

Vid köp av en IBC-behållare finns olika alternativ. Antingen kan man välja att köpa en helt ny behållare eller välja mellan rebottlad eller rekonditionerad.

En rebottlad behållare innebär att buren återanvänds men tanken byts ut till en ny. Självklart sker en besiktning efter.

En rekonditionerad container är 100% återanvänd. Hela rubbet rengörs och besiktas för att bli så gott som ny. Det här är det mest miljövänliga och billigaste alternativet.

admin