Vad är en traverslösning?

En traverslösning handlar om att optimera era arbetslokaler och utnyttja befintlig plats utan att omkonstruera era arbetsmoment. Detta är med hjälp av lyftutrustning eller telfer som monteras i taket och som travers system kan installeras snabbt och smidigt på. Har er verksamhet redan ett befintligt skensystem uppsatt så går traverser i regel att montera på det redan befintliga. Detta är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att maximera era arbetslokaler samt underlätta era arbetsprocesser. Beroende på er verksamhets ändamål så finns det garanterat att hitta den perfekta lyftutrustningen för er.

Traverser är skapta från modern ingenjörskonst som fokuserar på att ge användare starkare kontroll och underlätta deras arbete. Syftet med detta verktyget är att manövreringen är enkel och kan ske följsamt, vilket skapar en trygghet och säkerhet när man förflyttar tunga föremål i lokalen från station till station. Systemen finns i både manuella och motordrivna förflyttningar i X- och Y-led. Den moderna teknologin hjälper användaren hantera manöverhandtaget med hög precision och som i sin tur kan effektivisera sina arbetsmoment tillsammans med traverser.

Moderna industrier vet om hur viktig det är att optimera varje yta för att underlätta det både för medarbetare och verksamheten. Detta gör traverser till den bästa möjliga och sömlösa lösningen till företag som agerar över ett större arbetsområde som vill påskynda arbetsprocesser samt öka säkerheten i arbetslokalerna. Bortser vi från att lyftutrustning både är kostnadseffektiva och påskyndar arbetsmoment så är traverser den optimalaste lösningen för verksamheter som vill maximera sin yta utan att omkonstruera sina befintliga arbetsytor. 

Verksamhetens lyftutrustning är inte enbart till för att öka er produktion utan för att skapa en ergonomisk arbetsplats för era medarbetare, så dem inte skadar eller sliter ut sig. En ergonomisk arbetsplats påverkar er arbetsmiljö och arbetsklimat i en positiv utsträckning. Lyftutrustning hjälper dina medarbetare att undvika obekväma arbetsställningar som i sin tur motverkar belastningsskador, vilket är en nyckelfunktion i industrier som innehåller tungt arbete. Medarbetare ska inte anpassa sig efter jobbet, utan arbetsmomenten ska anpassas efter människan för att effektivisera och motverka ohälsosamma arbetssituationer. det läggs ett stort fokus på att skapa ergonomiska främjande verktyg för er industri så ni kan uppnå er fulla potential.

System som hanterar traverser och traverskranar är av hög kvalité samt kostnadseffektiva. 

Lyftredskap återspeglar en professionell skicklighet och omtanke i varje produkt ni hanterat under många år i industrin.

admin