Laserskärning- En ny metod

laserskarning

Laserskärnings metoden fungerar som så att materialet som ska beskäras hettas upp till en sådan temperatur så att materialet börjar smälta eller förgasas. Metoden kan vara väldigt användbar då den kan skära i många ämnen med och den kan också användas i 3D. Strålen reflekteras mot en 45 graders spegel och sedan genom ett glashuvud som fokuserar strålen på en viss punkt, värmen stiger och sedan blir det ett nästan exakt snitt.

Några material som laserskärningen kan vara användas på är svartplåt, aluminium, mässing och koppar. Däremot kan sten och glas vara svårt att använda vid just laserskärning. Denna metod används industriellt inom maskin- och framställning-, varvs- och bilindustri. Det allra vanligaste laserkällorna är koldioxidlasern och YAG-lasern.
Tekniken erbjuder otroliga möjligheter gällande konstruktion och kapacitet som även klarar att skära de figurer och former som ingen annan metod skulle kunna genomföra. Lasern är oftast inte styrt manuellt utan mestadels via en dator eller maskin (automatiserad). Detta leder till mindre fel, färre risker och högre effektivitet.

Syrgas utgörs vid skärning av metaller och i takt med att syrgasen höjs så ökar skärhastigheten betydligt. Vid skärning av organiska material som kvarts, glas, keramer material används vanligen luft men i vissa fall med brännbara material ger inerta gaser bättre snittkvalitet. När man skär till exempel aluminium eller titan kan man istället för syrgas använda kväve eller argon med ett högt tryck. Nitrogen används också vanligen vid skärning av tunt (mindre än ca 3mm) stålmaterial och ger högre skärhastigheter än oxygen. Skärprocessen blir dock annorlunda, bl.a. utvecklas plasma och processen brukar kallas höghastighetsskärning. Många företag på senare tid erbjuder också hemskärning med lasern. Det kan man använda för att gravera i trä och forma papper, tyvärr är dem inte tillräckligt beväpnade att komma upp i hög temperatur för att skära i metaller eller organiska ämnen.

Därför bör man läsa på om laserskärning då det finns många företag som använder sig av olika tekniker och utrustning. Ett av dessa företag är EMAB som sedan början av 1900-talet arbetat med olika processer inom plåtbearbetning.

admin